Tipărire

sethsegh

 

 

 

 

PERSONALUL LICEULUI TEHNOLOGIC DACIA ESTE VACCINAT IN PROPORTIE DE:

CADRE DIDACTICE -83,79%

DIDACTIC AUXILIAR -66 %

NEDIDACTIC -43 %

 


 

Liceul tehnologic “Dacia” urmăreşte dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucru în echipă, comunicare și creativitate pentru un învățămant de calitate.